VOTE for Kamal Sob

नेपाल आईडलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक मात्र प्रतिस्प्रधि डोटी बूडरका कमल सोबलाई भोटिङ गर्न मोबाईको message box मा जाने र NI 01 3700 लेखी send गर्नु होला।

Thank You.